Columbia: Manifest voor de vrede, tot de laatste zucht in onze dromen

In Amerika’s hart bestaat een menselijk vluchtoord omarmd door drie bergketens, omgeven door prachtige valleien, bladerrijke bossen en omringd door twee oceanen. Machtige rivieren hebben de aarde omgezet in paradijzen van vruchtbaarheid, wat in het zuiden de Amazone voortbracht: net dat wat van Colombia een object van grote hebzucht maakte. Van hieruit is ook de martelgang van een volk begonnen. Colombia heeft alles wat een waardig leven voor zijn 48 miljoen inwoners kan voortbrengen. Toch lijdt het onder een voortdurende elite met koloniaal geweld, die zich verankert in de lokale macht door de rijkdommen van het land aan de macht van de multinationals over te leveren en het volk zo veroordeelt tot een bloederige geschiedenis van beroving.

 
Zoveel generaties al hebben we vergeten die nooit een teken van vrede of bereidwilligheid van hun meesters hebben gekend opdat in hun land eindelijk een ware democratie zou leven, niet deze macabere pantomime van verkiezingsrituelen die elke democratische inhoud ontberen door de volledige uitroeiing van politieke oppositie. Met de overmacht van onafgebroken repressie die elk zaadje van waardigheid in de kiem smoort, hebben onze regeerders ons er toe gedwongen onze kreten over onze verpletterde menselijkheid in de diepte van ons lijden te begraven.


1.     Laat ons van het sociale samenhorigheidsgevoel de eerste stap naar een ware vrede maken:

Wij hebben beslist de gevoelens van ons volk over te zetten naar de eerste persoon meervoud, omdat wij een meerderheid zijn en omdat wij van ons sociaal samenhorigheidsgevoel de eerste stap willen maken naar een ware vrede: de gevoelens van ons volk schreeuwen om rechtvaardigheid met de stem van zij die begraven, beroofd, verarmd, gemarginaliseerd, verdwenen, gevangen, gekneveld, gefolterd en vermoord zijn. Wij hebben ook beslist ‘wij’ te zijn samen met onze gevangenen en onze doden: omdat, ondanks het geweld van een onverdraagzame elite die gepoogd heeft onze ideeën en onze dromen weg te vegen door ze fysiek uit te schakeen of door ons te scheiden van de onzen door middel van verwerpelijke tralies, in ons hun smachten naar rechtvaardigheid en waardigheid blijven leven.


2.     De terreur die de grootgrondbezitters opleggen ten bate van het grootkapitaalOngeveer 68 procent van alle Colombianen leven in armoede, acht miljoen van de onzen leven bij gebrek aan beter op straat. Meer dan vijf miljoen werden gewelddadig van hun gronden verdreven door de officiële repressiekrachten of door paramilitairen die getrouw samenwerken met de militaire overheid. Wij werden onderworpen aan de terreur die de grote landeigenaars opleggen ten bate van het buitenlandse grootkapitaal, aan de afbraak van onze mogelijkheid om waardig te overleven, aan de vernietiging van onze voedselsoevereiniteit en van de vrede. Slachtpartijen, bombardementen, afpersingen en vergiftiging van onze gronden en van ons water gingen de geforceerde verdrijving van onze gronden vooraf. Wij, boeren, afstammelingen van Afrika en autochtone volkeren die op de gronden van onze voorouders willen leven werden op de vlucht gedreven.Wij kreunen van pijn omdat onze tolerantiegrens voor het lijden zo gedaald is. Als wij protesteren ondergaan wij uitroeiing of worden we onderworpen aan de vervloeking en de stilte van de staatsterreur.


3.     Maak plaats voor verdraagzaamheid en voor sociale strijd om over vrede te kunnen pratenWij zijn ook achtduizend politieke gevangenen wiens mensenrechten geschonden worden, achtduizend die het uitschreeuwen te midden van de onverschilligheid van onze maatschappij die door vervreemding is verstilt en afgestompt. Wij schreeuwen het uit onder de vreselijke folteringen die onze waardigheid wegrukt zoals men onze nagels uitrukt opdat de tralies ons niet zouden verhinderen te dromen.

De gevangenissen, die wij aanklagen als uitroeiingskampen van de sociale strijd, ontzeggen ons bovendien elke medische hulp als foltering en veroordelen ons zo ter dood. Sociale organisatie, kritisch denken, studie van de Colombiaanse geschiedenis en maatschappij werden ons verboden: zowel de verdedigers van de mensenrechten, de vakbondsleiders, de kritische intellectuelen, de strijders voor ons leefmilieu, de kunstenaars, de gemeenschapsleiders als de boeren worden als criminelen en ‘terroristen’ veroordeeld.Wij zijn verdedigers van de mensenrechten en worden het zwijgen opgelegd omdat wij het er niet mee eens zijn dat tienduizenden van onze kinderen in Colombia jaarlijks sterven aan ondervoeding, door gebrek aan drinkbaar water en door geneesbar ziektes; omdat wij gratis onderwijs eisen dat vanuit onze soevereiniteit denkt; omdat wij eisen dat gezondheid een recht is en geen koopwaar; omdat wij onze stem verheffen tegen de roof van onze natuurlijke rijkdommen. Er heerst een staatsoorlog tegen de vrije gedachte en tegen de samenhorigheid: wij worden vermoord door de repressiekrachten van de overheid of door de paramilitairen zonder dat wij ooit maar naar de wapens hebben gegrepen. Ontelbare stemmen klinken vanuit de massagraven, zoveel anderen liggen verspreid over de straten in stromen van bloed achtergelaten door huurmoordenaars betaald om elke dissidente stem in de kiem te smoren.4.     De oorlog waar men het niet over heeft: de vuile oorlogWij burgers worden gedecimeerd door de vuile oorlog: het staatsterrorisme maakt deel uit van die oorlog, iets wat de massamedia verzwijgen maar zonder twijfel het belangrijkste raderwerk van dit bloedbad is. De sleutel tot de vrede is de eis dat de staatspraktijk om civiele politieke participatie uit te roeien ophoudt, omdat wanneer deze politieke participatie systematisch wordt onderdrukt voor de sociale eisen alleen nog de gewapende strijd overblijft.

Wij zijn niet de ‘oudste democratie van Latijns Amerika’ omdat we die niet gekend hebben. Men verplicht ons te zwijgen omdat wij medeplichtig zouden zijn aan die bloederige ‘veiligheid’ (‘seguridad’ betekent zowel ‘veiligheid’ als ‘zekerheid’) die alleen maar bestaat uit de ‘zekerheid’ van de rooftochten van de multinationals zonder te luisteren naar de stem van de sociale strijd van het volk; een ‘veiligheid’ die zich vertaalt in de verkrachting van de voedselsoevereiniteit van de meerderheid.5.     Het interventionisme van de VS drijft de oorlog en is een gevaar voor heel Latijns-AmerikaDezelfde personen die een deel van de verpauperde Colombianen hebben omgezet in kanonnenvlees voor de bescherming van de belangen van de multinationals en van de minderheidselite, laten de vestiging toe van een imperialistische bedreiging tegen onze broeders van dit continent. Wij werden veroordeeld tot de opgave van de soevereiniteit die we hadden geërfd van bevrijdingsstrijders van de negentiende eeuw en moeten nu toezien op de ontplooiing van militaire basissen van de VS, van waaruit de doctrines worden opgedrongen van de onderdrukking van de mensenrechten en van de praktijk van de drugshandel als bijkomend middel van onderdrukking. De VS genieten een complete straffeloosheid voor de misdaden die het land begaat in Colombia, dankzij de immuniteit die de VS door de Colombiaanse staat wordt gegarandeerd. De VS verantwoorden hun interventionisme met het voorwendsel van de ‘strijd tegen de drugshandel’, waar het in werkelijkheid gaat om het verstevigen van hun macht, die van de regering en van de structuren van de narcoparamilitairen terwijl ze boeren criminaliseren die coca kweken, hoewel ze goed weten dat dit geen cocaïne is.6.     Vrede bekom je niet door je tegenstrever zoveel mogelijk te vernederenHet zijn diezelfde regeringsleiders die poseren met afgehakte jaden en overwinningskreten slaken naast de lijken, zij die proberen ons er toe te brengen te applaudisseren voor deze moordpartij. Het zijn diezelfde regeringsleiders die een prijs hebben gezet op mensenlevens, met hun ‘valse positieven’ die niets anders zijn dat burgers vermoord om militaire mediacampagnes te monteren voor een psychologische oorlog: daarvoor gebruiken zij lijken als necrofiel exhibitionisme om de tegenstanders te vernederen tot hompen vlees. Wij zeggen dat de Colombianen geen hompen vlees zijn en klagen deze terreurstrategie aan die onze volledige maatschappij verziekt en onze ethische waardigheid vernietigt.Het geroep om een vrede met sociale rechtvaardigheid voor de meerderheid neemt toe, voor een vrede die ontstaat uit het maatschappelijke debat.7.     Politieke onderhandelingen, structurele veranderingen, het economisch model in vraag stellen


De politieke oplossing hoor je in de kreten van het Colombiaanse volk: verander grondig de structuren veranderingen om de omstandigheden te elimineren van uitbuiting, ongelijkheid en uitsluiting die tot zovele vormen van verzet hebben geleid. Voer dringend een echte landhervorming door, breng dringend een einde aan de staatspraktijk om de politieke oppositie uit te roeien, ontbindt de paramilitaire strategie, stop met het inruilen van de vrede voor toegevingen aan de multinationals (40% van het grondgebied wordt vandaag opgeëist door mijnbouwbedrijven), breng een einde aan de onderwerping door de VS. Waar het om gaat is het omschakelen van dit ontwikkelingsmodel van de Colombiaanse maatschappij, die nu een afhankelijke economie is die de bron van de oorlog is, een paradijs van natuurlijke hulpbronnen zonder de minste eigen ontwikkeling.Dit gaat niet over een oppervlakkige onderhandeling, niet over het onderhandelen van kleine gunsten voor de ‘re-integratie’ van de opstandelingen, wat uitsluitend zou neerkomen op de kans voor duizenden mannen en vrouwen om terug de dagelijkse gesel van de honger te ondergaan en de gordels van ellende rond onze steden. Het gaat evenmin om het onderhandelen van een te nemen of te laten ‘re-integratie’ van duizenden ‘gere-integreerden’ die dan de ongewapend uitgemoord worden zoals reeds meermaals is gebeurd in de Colombiaanse geschiedenis. Wij roepen op tot sociale en historische verantwoordelijkheid: wij willen geen nieuwe genocide van onze gemeenschap, wij kunnen er ons niet bij neerleggen dat de beroofde boer weer tot onwaardige vernedering wordt veroordeeld.


8.     De elementen van het conflict herdefiniëren vanuit een integrale visie, om zo de weg naar de vrede te vindenVrede is meer dan een akkoord tussen regering en guerrilla, omdat de elementen van dit conflict veel verder gaan dat de strakke omschrijving die het conflict wil scheiden van zijn fundamenteel sociaal en economisch karakter: die elementen zijn wij allen, Colombianen. Wij menen ook dat de multinationals een deel van het conflict zijn, die profiteren van hun rooftochten door het opstoken van slachtpartijen onder de bevolking en gedwongen uitdrijvingen. Dat zijn ook de VS die voortdurend tussenbeide komen in onze zaken. Een van de kernproblemen van het probleem is de groteske handel die het militair-industrieel complex van de VS drijft met de Colombiaanse regering: de aankoop van de instrumenten van de vernietiging worden gefinancierd met de staatsinkomsten en door een aangroeiende externe staatsschuld die op een illegitieme manier wordt opgelegd aan het Colombiaanse volk.9.     Voor een vrede met sociale rechtvaardigheid tot en met de laatste snik van onze dromen

Wij geloven niet in akkoorden die zich uitsluitend beperken tot het inleveren van de wapens, omdat een ware vrede in Colombia alleen kan als de hebzuchtigen hun hebzucht afleggen, er mee stoppen de rijkdommen van Colombia te stelen op basis van de beroving en de genocide van hun landgenoten. Voor vrede moet er een einde komen aan het grootgrondbezit, aan de multinationals en aan de militaire staat in de staat. Daarvoor moet ook zijn paramilitaire systeem ontmanteld worden. Daarvoor moeten ook definitief de voorwendsels van de militaire rechtspraak ontkracht worden, dus ook van de listigheden van het lugubere apparaat van onstrafbaarheid die de gruwel voortzet. De militaire verspilling is antisociaal: meer dan 12 miljard dollar per jaar. Voor de vrede eisen wij dat deze som wordt ingezet voor gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en binnenlandse ontwikkeling.

Wij wensen aan het brede maatschappelijke debat te kunnen deelnemen, dat onder de impact van de terreur nog steeds niet aangevat is. Wij doen een oproep aan de internationale openbare opinie opdat ze zich solidair zou verklaren met het volk van Colombia en hen zou begeleiden in het proces van politieke onderhandelingen over hun sociaal en gewapend conflict. Wij menen dat het conflict ten gronde sociaal is, slechts gewapend werd door de politieke onverdraagzaamheid van de staat en dat deze oorlog in Colombia zijn voornaamste reden van voortbestaan vindt in de middelen die de VS aan de staatsapparaten geven.

In het hart van Amerika, op het ritme van de tamboers, de klank van de doedelzakken en de accordeons danst de ziel van een volk, dat in de veelkleurigheid van zijn huid zorg draagt voor zijn duizenden jaren geschiedenis, dat waakt over de herontdekte kennis die door de bossen heen wordt gefluisterd. Een volk weent overheen zijn graven verspreid in stille weidsheid. Dat Colombia spreidt zich uit over een landschap vol zingende vogels, over een veelheid van groen. Dit volk verrijkt zich, breidt zich uit, verbergt zich in de bossen, toont zich in dieptes en oceanen. Niets in dit volg is gierig, alles is overvloed. Dit volk schreeuwt om een waardig leven in dit paradijs dat enkelen menen zich te mogen toe-eigenen: VOOR DE VREDE, TOT EN MET DE LAATSTE ZUCHT IN ONZE DROMEN.
 
 

Premières signatures

 

Monde

 

Atilio A. Boron, politólogo argentino

Santiago Alba Rico, escritor, España

Franck Gaudichaud, Catedrático. Francia

Bernard Duterme, Sociólogo, director del Centro Tricontinental (CETRI) basado en Louvain-la-Neuve, Bélgica

Fausto Giudice, escritor y traductor. Miembro fundador de Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística

Michel Collon, periodista, Bélgica

Luis Casado, escritor, Editor de Politika, Chile, colaborador de La Pluma

PAIZ (Partido de Izquierda) Chile

Salvador Muñoz Kochansky, Presidente PAIZ (Partido de Izquierda). Chile

Camilo Navarro, Sociólogo. Miembro Dirección PAIZ. Chile

Luis Alberto Jaqui Muñoz. Administrador Público. Universidad de Santiago de Chile (Ex UTE). Coordinador Nacional Estudiantil PAIZ (Partido de Izquierda). Chile

Silvia Cattori – Periodista suiza

Carlos Aznárez, periodista, director de Resumen Latinoamericano, Argentina

José Bustos, periodista argentino residente en Francia, colaborador de La Pluma

Manuel Talens, novelista, traductor y articulista, miembro fundador de Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística.

Renán Vega Cantor, historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, de Bogotá, Colombia. Premio Libertador, Venezuela, 2008

Miguel Ángel Beltrán V., Profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia y perseguido político

Víctor Montoya, escritor boliviano

Carlos (Koldo) Campos Sagaseta de Ilúrdoz, Poeta, dramaturgo y columnista, Republica Dominicana

Ossaba, Artista Plástico, Colaborador de La Pluma. Francia

María Piedad Ossaba, periodista, directora de La Pluma. Francia

Lilliam Eugenia Gómez, Ph.D. Eco-Etología, IA. Colaboradora de La Pluma Colombia.

Álvaro Lopera, Ingeniero químico, Colaborador de La Pluma Colombia.

Juan Diego García, Doctor en Sociología, Colaborador de La Pluma. España

Marta Lucía Fernández, filósofa, Colaboradora de La Pluma. Colombia.

Jorge Eliécer Mejía Diez, abogado colombiano, colaborador de La Pluma. Bélgica

Azalea Robles, periodista, poeta. Colaboradora de La Pluma y de otros medios

Lía Isabel Alvear. Ingeniera Agrón oma. Colaboradora de La Pluma. Colombia.

Rafael Enciso Patiño, Economista Investigador. Colaborador de La Pluma. Venezuela

Matiz, artista colombiano. Colaborador de La pluma. Bélgica

Éric Meyleuc poeta, escritor, hombre de teatro y militante sindical. Francia

Salvador López Arnal, colaborador de rebelión y El Viejo Topo.

Elio Ríos Serrano, médico, ambientalista y escritor. Maracaibo, Venezuela

Gilberto López y Rivas, Profesor-Investigador Instituto Nacional de Antropología e Historia, Cuernavaca, Morelos, México

Pedro Vianna, poeta, escritor, hombre de teatro y militante asociativo. Francia

Cristina Castello- Poeta y periodista argentina residente en Francia

André Chenet. Poeta y editor de revistas. Francia

Sandrine Féraud. Poeta. Francia

Cédric Rutter, periodista. Bélgica

David Acera Rodríguez, actor. Asturias (España)

Sinfo Fernández Navarro, Traductora Rebelion.org. Madrid

Susana Merino, Traductora Rebelión. Buenos Aires, Argentina

Agustín Velloso, profesor de la UNED. Madrid

Rosina Valcárcel, escritora, Lima, Perú

José Antonio Gutiérrez D. analista político solidario con los movimientos populares de Colombia

Carlos Casanueva Troncoso, secretario general Movimiento Continental Bolivariano 

Dick Emanuelsson, Reportero Suecia-Honduras

Mirian Emanuelsson, Reportera Suecia-Honduras

José Rouillon Delgado Sociólogo-Educador Lima-Perú

Martín Almada, Defensor de los Derechos Humanos de Paraguay.

Graciela Rosenblum, presidenta Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Argentina

Annalisa Melandri, periodista. Italia 

Sandra Marybel Sánchez, miembro del Colectivo de Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión. Honduras

Miguel Segovia Aparicio, Poeta ; Barcelona, España

Badi Baltazar, escritor. Bélgica

Antón Gómez-Reino Varela, Tone. Activista social. Galicia

Winston Orrillo. Premio Nacional de Cultura del Perú

Myriam Montoya, Poeta. Francia

Jaime Jiménez, abogado colombiano

Enrique Santiago Romero, abogado, ex director del CEAR. España

Hernando Calvo Ospina, periodista y escritor colombiano. Francia

Ramón Chao, periodista y escritor gallego. Francia

Jaime Corena Parra, Físico, Ingeniero Industrial y Doctor en Didáctica de las Ciencias. Venezuela

Fernando Reyes U., Economista. Venezuela

Sergio Camargo, escritor y periodista colombiano. Francia

Colectivo Regional de apoyo a Vía Campesina y Salvación agropecuaria. Colombia

Campaña Permanente por la Libertad de lxs Prisionerxs Políticxs Colombianxs, Capítulo Cono Sur

Juan Cristóbal, poeta peruano y periodista

Cristóbal González Ramírez. Periodista y profesor universitario retirado y pensionado. Colombia

Antonio Mazzeo, periodista, escritor, Italia 

Mario Casasús, periodista, México

Mario Osava, Periodista, Brasil

Félix Orlando Giraldo Giraldo, Médico. Colombia

Polo Democrático Alternativo-Seccional Suiza.

ARLAC-Suiza

Mónica Alejandra Leyton Cortes .Estudiante ; Miembro del Colectivo Soberanía y Naturaleza. Colombia

Eliecer Jiménez Julio-Periodista-Suiza

Ángela Peña Marín socióloga MsC en educación Ambiental, Colombia

Marta Eugenia Salazar Jaramillo, comunicadora social, Colombia

Diana María Peña Economista, Colombia

Adolfo León Gómez ; Economista ; Colombia

Héctor Castro, abogado. Francia

Elisa Norio, defensora de de derechos humanos y ambientalista. Italia

Guadalupe Rodríguez, activista e investigadora de Salva la Selva. España

Jaime Corena Parra, Físico, Ingeniero Industrial y Doctor en Didáctica de las Ciencias. Venezuela

Fernando Reyes U., Economista. Venezuela

Enrique Lacoste Prince, artista cubano. Colaborador de La pluma. Cuba

 

Argentine

 

Aurora Tumanischwili Penelón, FeTERA FLORES (Federación de trabajadores de la energía de la República Argentina en CTA)

Guillermo López., FeTERA FLORES (Federación de trabajadores de la energía de la República Argentina en CTA) 

Ingrid Storgen, Responsable del colectivo Amigos por La Paz en Colombia.

Marta Speroni, Militante por los DD.HH. 

Igor Calvo, Militante de base del FNRP Honduras

Aline Castro, Red por ti América, Brasil.

María Rosa González, Comunicadora Social Alejandro Cabrera Britos, Delegado general, ATE, Senasa Martínez, Dilab en CTA

Carlos Guancirrosa, Agrupación Enrique Mosconi

Carlos Loza, Junta Interna de ATE, AGP (Asociación General de Puertos en la Central de Trabajadores de La Argentina, CTA)

Eduardo Espinosa (Asociación de Trabajadores del Estado, en CTA), Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires

Carina Maloberti, Consejo Directivo Nacional – ATE-CTA

Convocatoria por la Liberación Nacional y Social, Frente Sindical, Argentina :

Agrupación Martín Fierro ( Varela – Alte. Brown – Matanza – Mar del Platay Neuquen )

,Agrup.Sindical Tolo Arce-ATE-SENASA, 

Agrupación "Germán Abdala" – ATE-Ministerio de Trabajo de la Nación,

Agrup. Agustín Tosco-Río Segundo-Córdoba,

Movimiento de Trabajadores Desocupados Flamarión-Rosario, Democracia Popular-Rosario, Comunidad Campesina de Tratagal-Salta, Biblioteca Popular Fernando Jara-Cipoletti-Río Negro, Unión de Trabajadores de la Provincia de Chubut.-

Europe

RedHer Europa (Red europea de Hermanadas y Solidaridad con el pueblo colombiano)

Tribunal Internacional de Opinión Sur de Bolivar, Paris, Francia

La Confederación General del Trabajo del Estado Español (CGT).

Colectivo Coliche, La Rioja. España

El Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. España

PASC Projet Accompagnement Solidarité Colombie. Canadá

CO.S.A.L. XIXÓN(Comité de Solidaridad con America Latina de Xixon)

ASSIA (Acción Social Sindical Internacionalista).Estado Español

Komite Internazionalistak de Euskal Herria-País Vasco

Comitato di Solidarietà con i Popoli del Latino America Carlos Fonseca (Italie)

Colectivo Iquique de la Universidad de Zaragoza. Estado español

 

Colombie

 

RedHer Colombia (Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia)

Aca – Asociación Campesina De Antioquia

Acader – Asociación Campesina Para El Desarrollo Rural- Cauca

Afasba – Asociación De Familias Agromineras Del Sur De Bolívar y Bajo Cauca Antioqueño

Alianza De Mujeres De Cartagena : "Nelson Mándela"

Amar – Arauca

Ascatidar – Arauca

Asedar – Arauca

Asoagros – Asociación De Agrosembradores. Valle

Asociación Agroambiental Y Cultural De Taminango – Nariño

Asociación Agrominera Del Rio Saspí – Nariño

Asociación De Arrierros De La Montaña De Samaniego – Nariño

Asociación De Mujeres Y Familias Campesinas Sanpableñas – Cima Nariño

Asociación Movimiento Campesino De Cajibío – Cauca

Asociación Agroambiental Y Cultural De Arboleda – Nariño

Asojer – Arauca

Asonalca – Arauca

Asoproa – Antioquia

Cabildo Indígena del Sande Nariño

Cabildo Indígena de Betania Nariño

Cecucol – Centro Cultural Las Colinas. Valle

Ced Ins – Instituto Nacional Sindical

Cima – Comité De Integración Del Macizo Colombiano

Cisca – Comité De Integración Social Del Catatumbo

Cna – Choco

Cna – Coordinador Nacional Agrario

Cna Huila

Colectivo Icaria – Antioquia

Colectivo Orlando Zapata – Antioquia

Colectivo Soberanía Y Naturaleza

Colectivo Surcando Dignidad – Valle

Comité De Integración Del Galeras – Ciga Nariño

Confluencia De Mujeres Para La Acción Pública

Confluencia De Mujeres Para La Acción Pública – Antioquia

Confluencia De Mujeres Para La Acción Pública – Atlántico

Confluencia De Mujeres Para La Acción Pública – Centro

Confluencia De Mujeres Para La Acción Pública – Eje Cafetero

Confluencia De Mujeres Para La Acción Pública – Nororiente

Confluencia De Mujeres Para La Acción Pública – Suroccidente

Comité De Derechos Humanos De La Montaña De Samaniego – Nariño

Consejo Comunitario Del Remate Rio Telembi Nariño

Coordinador Nariñense Agrario

Corporación "Somos Mujer y Nación"

Corporación Aury Sará Marrugo

Corporación Jurídica Libertad – Medellín

Corporación Sembrar

Corporación Social Nuevo Día – Medellín

Cospacc – Corporación Social Para El Asesoramiento Y Capacitación Comunitaria

Cut – Subdirectiva Arauca

Escuelas Agroambientales De La Unión – Nariño

F.C.S.P.P. – Fundación Comité De Solidaridad Con Los Presos Políticos

Fcspp – Seccional Valle

Fedeagromisbol – Federación Agrominera Del Sur De Bolívar

Fedejuntas – Arauca

Frente De Mujeres Populares De Bolívar

Fundación De D.H Joel Sierra – Arauca

Fundación Del Suroccidente Y Macizo Colombiano – Fundesuma Nariño

Fundación Territorios Por Vida Digna – Cauca

Fundación Tomas Moro –Sucre

Kavilando – Antioquia

Lanzas Y Letras – Huila

Movimiento De Mujeres De Los Pueblos De Nariño

Movimiento Juvenil De Nariño

Movimiento Juvenil Macizo Joven De Nariño

Mujeres Sobre Ruedas

Nomadesc – Asociación Para La Investigación y Acción Social

Organizaciones Sociales De Arauca

Periódico Periferia – Medellín

Pup – Poder y Unidad Popular

Proceso Nacional Identidad Estudiantil- Palmira

Proceso Nacional Identidad Estudiantil-Cali

Red De Jóvenes Populares De Cartagena

Red De Agrosembradores De La Cordillera Nariñense

Red De Chigreros De Guachavez – Nariño

Red De Familias Lorenceñas "Las Gaviotas" – Nariño

Red Proyecto Sur – Huila

Het manifest ondertekenen, of gaan naar : http://www.tlaxcala-int.org/campagn…

Les opinions exprimées dans les articles publiés sur le site d’Investig’Action n’engagent que le ou les auteurs. Les articles publiés par Investig’Action et dont la source indiquée est « Investig’Action » peuvent être reproduits en mentionnant la source avec un lien hypertexte renvoyant vers le site original. Attention toutefois, les photos ne portant pas la mention CC (creative commons) ne sont pas libres de droit.


Vous avez aimé cet article ?

L’info indépendante a un prix.
Aidez-nous à poursuivre le combat !

Pourquoi faire un don ?

Laisser un commentaire

Qui sommes-nous ?

Ceux qui exploitent les travailleurs et profitent des guerres financent également les grands médias. C’est pourquoi depuis 2004, Investig’Action est engagé dans la bataille de l’info pour un monde de paix et une répartition équitable des richesses.